polski angielski niemiecki
Czwartek, 08 lipca 2021 r. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
KONFERENCJA FINALNA SZANSA 2014
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


W dniu 28 listopada 2014r. odbyła się KONFERENCJA
 FINALNA projektu SZANSA będąca podsumowaniem siedmiu edycji projektu z uwzględnieniem roku 2014.
 
02-12-2014
SZKOLENIE - PRAWO JAZDY KAT. B
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Z kursu PRAWO JAZDY KAT. B zrealizowanego w ramach projektu SZANSA skorzystały w 2014 roku 4 osoby. 
 
01-12-2014
SZKOLENIE - FRYZJER
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

FRYZJERSTWO - to kolejny kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe zrealizowany podczas VII edycji projektu systemowego SZANSA.  
 
 
 
01-12-2014
SZKOLENIE - KUCHARZ - KELNER
CZŁOWIEK - NAJINWESTYCJALEPSZA 

W szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe o profilu KUCHARZ - KELNER wzięło udział 6 Beneficjentów projektu SZANSA.
 
01-12-2014
PORADNICTWO PRAWNE
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Zajęcia z PORADNICTWA PRAWNEGO odbywały się w okresie: 08.09.2014 - 31.10.2014r. 
 
 
03-11-2014
SZKOLENIE - MASAŻ KLASYCZNY
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 
    Kolejnym szkoleniem podnoszącym kwalifikacje zawodowe realizowanym w ramach Aktywnej Integracji projektu SZANSA był kurs  MASAŻU KLASYCZNEGO. 
30-10-2014
SZKOLENIE - OPIEKUN OSÓB CHORYCH, STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

    Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie OPIEKUN OSÓB CHORYCH, STARSZYCH
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH realizowane było w okresie od 01.10.2014r. do 14.10.2014r.

21-10-2014
Wyjazd integracyjno-szkoleniowy ze szkoleniem pierwszej pomocy - SZANSA 2014
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

W dniach od 22  do 24 września 2014r. Beneficjenci Ostateczni projektu systemowego SZANSA wraz z kadrą projektu uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym połączonym ze szkoleniem pierwszej pomocy dla BO.
 
 
13-10-2014
PORADNICTWO PEDAGOGICZNE
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Od dnia 01 lipca 2014 roku do dnia 31 sierpnia  2014 roku Beneficjenci projektu SZANSA uczestniczyli w zajęciach z PORADNICTWA PEDAGOGICZNEGO.

 
 
 
 
 
 
 
 
11-09-2014
Informacja o wyborze kandydata na stanowisko ASYSTENT RODZINY
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

Przysucha, dn. 22.07.2014r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH II ETAPU NABORU NA STANOWISKO:

ASYSTENT RODZINY

W RAMACH POKL – PROJEKT SZANSA 2014

23-07-2014
Informacja o zakwalifikowaniu do II etapu na stanowisko ASYSTENT RODZINY
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY W RAMACH POKL – PROJEKT SZANSA 2014


    W ramach postępowania kwalifikacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze informuje, że: 
15-07-2014
AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Warsztaty dla 15 Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego SZANSA odbyły się
w terminie: 11 czerwiec 2014r. – 8 lipiec 2014r. Łącznie 25 godzin.

08-07-2014
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – SZANSA 2014 ROK


    W ramach aktywnej integracji Beneficjenci projektu systemowego SZANSA skorzystali z PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO.
07-07-2014
Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny SZANSA 2014
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze ogłasza nabór na stanowisko: 

ASYSTENT RODZINY

dla beneficjentów projektu systemowego „Szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

24-06-2014
TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 2014
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Pierwszym szkoleniem, w którym uczestniczyli tegoroczni Beneficjenci projektu SZANSA był TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH. 

30-05-2014
Informacja o wyborze kandydata na stanowisko PRAWNIK
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

INFORMACJA

O WYNIKACH II ETAPU NABORU NA STANOWISKO: PRAWNIK

W RAMACH POKL – PROJEKT SZANSA 2014

06-05-2014
Informacja o wyborze kandydata na stanowisko PEDAGOG
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

INFORMACJA

O WYNIKACH II ETAPU NABORU NA STANOWISKO: PEDAGOG

W RAMACH POKL – PROJEKT SZANSA 2014

06-05-2014
Informacja o wyborze kandydata na stanowisko PSYCHOLOG
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA 

INFORMACJA

O WYNIKACH II ETAPU NABORU NA STANOWISKO: PSYCHOLOG

W RAMACH POKL – PROJEKT SZANSA 2014

 
06-05-2014
Spotkanie informacyjne 29.04.2014r.
 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


SPOTKANIE INFORMACYJNE 29 KWIETNIA 2014 ROKU
30-04-2014
Informacja o zakwalifikowaniu do II etapu na stanowisko PRAWNIK
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO: PRAWNIK

W RAMACH POKL – PROJEKT SZANSA 2014

29-04-2014
Informacja o zakwalifikowaniu do II etapu na stanowisko PEDAGOG
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO: PEDAGOG

W RAMACH POKL – PROJEKT SZANSA 2014
29-04-2014
Informacja o zakwalifikowaniu do II etapu na stanowisko PSYCHOLOG
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO: PSYCHOLOG

W RAMACH POKL – PROJEKT SZANSA 2014

29-04-2014
Przedłużony termin naboru uczestników do projektu SZANSA 2014
 Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie SZANSA przedłużona do dnia 25.04.2014r.
07-04-2014
Nabór na stanowisko PRAWNIK do projektu SZANSA 2014
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze ogłasza nabór na stanowisko: PRAWNIK dla beneficjentów projektu systemowego „Szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki
07-04-2014
Nabór na stanowisko PEDAGOG do projektu SZANSA 2014

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze ogłasza nabór na stanowisko: PEDAGOG dla beneficjentów projektu systemowego „Szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki

07-04-2014
Nabór na stanowisko PSYCHOLOG do projektu SZANSA 2014
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze ogłasza nabór na stanowisko: PSYCHOLOG dla beneficjentów projektu systemowego ,,SZANSA" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
07-04-2014
Regulamin uczestnictwa w projekcie SZANSA 2012-2014
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  SYSTEMOWYM
pn. ,,SZANSA” 
NA LATA 2012-2014  

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

02-01-2014
NABÓR UCZESTNIKÓW DO SZANSY 2014
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

OSTATNIA EDYCJA SZANSY


W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
z początkiem 2014 roku rusza ostatnia już edycja projektu systemowego SZANSA. Realizatorem projektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze.


Projekt skierowany jest do następujących grup odbiorców:

 • osób bezrobotnych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004r., poz. 1001 z póź. zm.) w szczególności, które jednocześnie są osobami: 
  niezatrudnionymi i nie wykonującymi innej pracy zarobkowej, zdolni  i gotowi do podjęcia zatrudnienia, nieuczący się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych
  w systemie wieczorowym albo zaocznym, 
  zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze,
   w wieku aktywności zawodowej
 • osób niepełnosprawnych
 • osób zameldowanych na terenie Gminy i Miasta Przysucha
 • osób korzystających ze świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze
 • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty w siedzibie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze ul. Grodzka 5
pokój nr 3 lub kontakt telefoniczny pod numerem 48 675 31 85

 

 
 
 

 

REKRUTACJA TRWA DO DNIA 28.02.2014

Liczba miejsc ograniczona


Projekt  SZANSA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


02-01-2014
Kadra projektu SZANSA
 
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

KADRA

PROJEKTU  SYSTEMOWEGO  SZANSA

REALIZOWANEGO W 2014 ROKU

 Lp. Stanowisko  Imię i Nazwisko  Dane kontaktowe 
1.   Koordynator projektu  Joanna Tokarska  Tel. 48 675 31 85
 2. Księgowa projektu  Aneta Olborska  Tel. 48 675 22 17 
 3. Pracownik socjalny w ramach POKL Monika Ślęzak   Tel. 48 675 31 85 Fax. 48 675 22 17
 4. Pracownik socjalny Urszula Gajda  Tel. 48 675 22 17 
 5. Lokalny Animator  Renata Piecyk  Tel. 48 675 22 17 
 
 

Projekt  SZANSA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

02-01-2014
Biuro projektu SZANSA


CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

BIURO

PROJEKTU SYSTEMOWEGO SZANSA 

mieści się  

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Przysusze

ul. Grodzka 5 26-400 Przysucha

tel. 48 675 31 85,  fax. 48 675 22 17

E-MAIL: mgops@mgops.gminaprzysucha.pl 

GODZINY OTWARCIA:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK   715 – 1515

 

Projekt  SZANSA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

02-01-2014