polski angielski niemiecki
Czwartek, 08 lipca 2021 r. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. gruntu 3182/9 w miejscowości Janów” mająca na celu Poprawę dostępności mieszkańców Janowa do obiektów kultury poprzez modernizację świetlicy wiejskiej współfinansowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Efekt operacji:

1.Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy 160,85 m2, kubaturze 297,90m3 polegająca na: ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej.

2.Remont pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej polegający na: wymianie posadzek, ościeżnic skrzydeł wewnętrznych, malowaniu, modernizacji instalacji elektrycznych i sanitarnych, wymiana ogrzewania.

3.Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krajów (nr ew.dz.487/1)” mająca na celu „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Krajów poprzez budowę obiektów ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, drogi wewnętrznej i placu oraz ciągów pieszych i altany, służącej zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Cel operacji zostanie utrzymany przez co najmniej 5 lat od daty otrzymania płatności końcowej” współfinansowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Efekty operacji.

W ramach zrealizowanego zadania wykonane zostało:

1.  Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 540m2 wraz z wyposażeniem, w skład którego wchodzi: sprzęt i urządzenia do gry w tenisa, siatkówkę oraz koszykówkę. Wokół boiska wykonano ogrodzenie o wysokości 4,00m  z siatki osłonowej bezwęzłowej z polipropylenu.

2. Plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 210 m2 wraz z wyposażeniem w skład, którego wchodzą:

- huśtawka wahadłowa podwójna szt. 1

- huśtawka wagowa 2 osobowa szt. 1

- bujak szt. 1

- równoważnia szt. 1

- ślizgawka ze schodkami i elementem wspinaczkowym linowym szt. 1

- ławka prosta szt. 2

- kosz na śmieci szt. 1

- tablica informacyjna szt. 1

- ogrodzenie placu zabaw z paneli systemowych o wysokości 1,24 m z furtką systemową o szerokości 1m .

3. Alejki spacerowe, dojścia, drogę wewnętrzną, bramę wjazdową:

- droga wewnętrzna i place z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm,

powierzchnia 285 m2 – wartość b.  40 050,77 zł

- alejki spacerowe, opaska wokół świetlicy wiejskiej z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm

- brama wjazdowa rozwierna, panelowa, systemowa o wysokości 1,70m o szerokości 4,0m wraz ze słupkami przybramowymi i zamkiem z wkładką.

4. Altana drewniana sześciokątna o średnicy 3,20m wraz z wyposażeniem w skład, którego wchodzą stół i pięć ławek wykonane z drewna.