polski angielski niemiecki
Czwartek, 08 lipca 2021 r. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Gmina i Miasto Przysucha

Gmina i Miasto Przysucha 

Plac Kolberga 11 

26-400 Przysucha
-------------------------------------------------------------------------
Urząd Gminy i Miasta Przysucha jest czynny w godzinach:

               poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

          Kasa jest czynna w godzinach 7:30 - 13:00
-------------------------------------------------------------------------
Telefon : 48 675 22 19
Fax :      48 675 21 06
Email : sekretariat@gminaprzysucha.pl

-------------------------------------------------------------------------

Adres strony podmiotowej BIP: https://bip.gminaprzysucha.pl

Adres internetowy : https://gminaprzysucha.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3669smskek/skrytka

-------------------------------------------------------------------------

 Konta Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze:

podatki, opłata skarbowa
Bank PEKAO S.A. Oddział w Przysusze
nr konta: 79 1240 5703 1111 0000 4901 6718
------------------------------------------------------------------------
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Bank PEKAO S.A. Oddział w Przysusze
nr konta: 14 1240 5703 1111 0010 9510 6240     

-------------------------------------------------------------------------

Gmina i Miasto Przysucha informuje, o możliwości przesyłania

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego

Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/ ) na adres podawczy PEF: 6010085828
 
e-mail: sekretariat@gminaprzysucha.pl
www:  www.gminaprzysucha.plWYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY I MIASTA W PRZYSUSZE

Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze 486752219  wew. 119

Skarbnik Gminy i Miasta Przysucha             486752475  wew. 175 

   - Z-ca Skarbnika                           486750037  wew. 137
   - Wydział Finansowy                        486750009  wew. 109

Zespół Radców Prawnych                        486750043  wew. 143

Wydział Organizacyjny                         486750036  wew. 136

Wydział Mienia Komunalnego:
   - kierownik wydziału                       486752412  wew. 212
   - odpady komunalne, ochrona środowiska     486750046  wew. 146
   - ewidencja działalności gospodarczej      486750044  wew. 144

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:
   - kierownik wydziału                       486750039  wew. 139
   - dowody osobiste                          486750038  wew. 138
   - ewidencja ludności                       486750008  wew. 108

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych            486752181  wew. 181

Urząd Stanu Cywilnego                         486752214  wew. 114

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji
   - kierownik wydziału                       486750033  wew. 133
   - wydział                                  486752823  wew. 123

Wydział Komunikacji Zewnętrznej               486750031  wew. 131

Wydział Rozwoju Lokalnego                     486750026  wew. 126

Informatyk                                    486750047  wew. 147

Kasa                                          486750002  wew. 102

Rada Gminy i Miasta – Przewodniczący          486850695  wew. 195