polski angielski niemiecki
Czwartek, 08 lipca 2021 r. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Władze Gminy i Miasta Przysucha

 

 Gmina i Miasto Przysucha jako jednostka samorządu terytorialnego istnieje od 1990 r. (ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)
  Organem uchwałodawczym gminy jest Rada Gminy i Miasta licząca obecnie 15 radnych.

Pracami Rady kieruje Przewodniczący. Wybieranych jest również dwóch Zastępców Przewodniczącego.

        Rada Gminy i Miasta wybrała ze swego grona komisje:

Składy komisji  Rady Gminy i Miasta Przysucha

Komisja Budżetowa

Michał Wilk - przewodniczący

Anna Wełpa - z-ca przewodniczącego

Marek Zieliński - członek

Marian Kozieł - członek

Komisja Gospodarcza

Marian Kozieł - przewodniczący

Jan Chylak - z-ca przewodniczącego

Stanisław Kądziela - członek

Maria Madej-Sompolska - członek

Komisja Rewizyjna

Witold Bykowski - przewodniczący

Renata Motyl- z-ca przewodniczącego

Edgar Tomaszewicz- członek

Jarosław Stępień - członek

Michał Wilk - członek

Komisja Spraw Społecznych

Joanna Tokarska - przewodnicząca

Jarosław Stępień - z-ca przewodniączej

Rafał Kacperski - członek

Anna Wełpa - członek

Edgar Tomaszewicz- członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rafał Kacperski - przewodniczący

Renata Wiatkowska - z-ca przewodniczącego

Renata Motyl - członek

Joanna Tokarska - członek

       Pracami komisji kierują ich przewodniczący.

Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz wybierany w wyborach bezpośrednich na okres kadencji.