polski angielski niemiecki
Czwartek, 08 lipca 2021 r. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Komunikat

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym – Decyzja Nr HK.6010.68.2021 z dnia 10.06.2021, r. dot. doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Skrzyńsko do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294) oraz na podstawie pozyskanej informacji z laboratorium PSSE w Radomiu w dniu 01.07.2021. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze informuje, że próbka wody pobrana w dniu 28.06.2021r. z wodociągu publicznego Skrzyńsko, punkt poboru: Hydrofornia Skrzyńsko; gm. Przysucha - nie wykazała przekroczeń mikrobiologicznych.
Woda nadaie sie do spożycia.

02-07-2021
INFORMACJA
25-06-2021
OGŁOSZENIE


 
18-06-2021
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze
  Na podstawie informacji pozyskanej w dniu 17.06.2021 z próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka i mieszkania prywatnego w miejscowości Długa Brzezina  stwierdza się brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Długa Brzezina.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.
17-06-2021
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze
 Na podstawie informacji pozyskanej w dniu 17.06.2021 z próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka i mieszkania prywatnego w miejscowości Głęboka Droga stwierdza się brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

17-06-2021
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skrzyńsko.
16-04-2021
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy i miasta przysucha - za rok 2020
 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy i miasta przysucha - za rok 2020
12-04-2021
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka
12-04-2021
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
12-04-2021
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
01-02-2021
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
29-01-2021
INFORMACJA
23-12-2020
Informacja o jakości wody
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze informuje , że  woda z wodociągu publicznego Przysucha nadaje się do spożycia.
21-09-2020
Bieżąca ocena jakości wody
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Przysusze informuje, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywana do kąpieli Ośrodka Wypoczynkowego"Krokodyl" nadaje się do kąpieli.
21-08-2020
Bieżąca ocena jakości wody
Państwowy Powiatowy inspektorat Sanitarny w Przysusze informuje, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywana do kąpieli Ośrodka Wypoczynkowego"Marysieńka" nadaje się do kąpieli.
02-07-2020
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skrzyńsko.
10-06-2020
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze
Na podstawie informacji pozyskanej w dniu 08.06.2020 z próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka i mieszkania prywatnego w miejscowości Głęboka Droga stwierdza się brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka.


09-06-2020
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka.
21-04-2020
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Długa Brzezina.
21-04-2020
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
21-04-2020
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skrzyńsko.
11-03-2020
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka o produkcji wody poniżej 100 m³/dobę zarządzanego przez PGKiM Sp. z o.o.; ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha

13-02-2020
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Długa Brzezina o produkcji wody poniżej 100 m³/dobę zarządzanego przez PGKiM Sp. z o.o.; ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha

13-02-2020
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Przysusze z dnia 24.01.2020
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Przysusze na podstawie informacji telefonicznej otrzymanej w dniu 24.01.2020 r. z laboratorium PSSE w Radomiu informuje, że próbka wody pobrana w dniu 21.01. 2020 z wodociągu publicznego Przysucha punkt poboru - Budynek Powiatowej Administracji w Przysusze ul Szkolna 7- PMG "U Eli",  nie wykazała przekroczeń mikrobiologicznych.
Woda nadaje się do spożycia.
24-01-2020
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Przysusze
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Przysusze na podstawie informacji telefonicznej otrzymanej w dniu 20.01.2020 r. z laboratorium PSSE w Radomiu informuje, że próbka wody pobrana w dniu 16.01. 2020 z wodociągu publicznego Przysucha punkt poboru - Budynek Powiatowej Administracji w Przysusze ul Szkolna 7- PMG "U Eli",  wykazała powyżej 300 jednostek tworzących kolonie mikroorganizmów w 22o C w 1 ml wody.
Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.
20-01-2020
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skrzyńsko.
24-12-2019
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
24-12-2019
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze w sprawie jakości wody

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji merytorycznej, dotyczy przekroczenia parametrów fizyko-chemicznych w próbce wody pobranej w stacji uzdatniania wody w Kolonii Szczerbackiej, oraz mieszkaniu prywatnym w miejscowości Głęboka Droga

 

28-10-2019
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze w sprawie jakości wody Wodociąg Długa Brzezina.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji merytorycznej, dotyczy przekroczenia parametrów fizyko-chemicznych w próbce wody pobranej w stacji uzdatniania wody w Długiej Brzezinie

 

28-10-2019
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze w sprawie jakości wody Wodociąg Kolonia Szczerbacka.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Przysusze informuje, że próbka wody pobrana w dniu 22.10.2019 z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka punkt poboru - Mieszkanie prywatne Głęboka Droga 16 gm. nie wykazała przekroczeń mikrobiologicznych (ogólna liczba mikroorganizmów w 22o C - 1jtk/ 1 ml wody).
25-10-2019
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skrzyńsko.
21-10-2019
Informacja PGKiM Przysucha w sprawie jakości wody - Wodociąg Kolonia Szczerbacka.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp zo.o. w Przysusze, informuje że w związku z pogorszeniem się jakości dostarczanej wody, która wykazała 226 jednostek tworzących kolonie mikroorganizmów w punkcie poboru mieszkanie prywatne Głęboka Droga 16 gm. Przysucha, spółka podjęła następujące działania naprawcze:
1. płukanie sieci wodociągowej zewnętrznej w miejscowości Długa Brzezina i Kolonia Szczerbacka.
2. płukanie instalacji wewnętrznej w mieszkaniu prywatnym w miejscowości Głęboka Droga 16

07-10-2019
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze w sprawie jakości wody Wodociąg Kolonia Szczerbacka.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Przysusze na podstawie informacji telefonicznej otrzymanej w dniu 07.10.2019r. z laboratorium PSSE w Radomiu informuje, że próbka wody pobrana w dniu 03.10.2019 z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka punkt poboru - Mieszkanie prywatne Głęboka Droga 16 gm. Przysucha wykazała powyżej 300 jednostek tworzących kolonie mikroorganizmów w 22o C w 1 ml wody.
Woda z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka nadaje się do spożycia po przegotowaniu.
07-10-2019
Komunikat o jakości wody z dnia 25.09.2019
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 23.09.2019 , punkt poboru mieszkanie prywatne Wistka, nie stwierdzono obecności bakterii. WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA.
25-09-2019
Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z dnia 20.09.2019
w sprawie przekroczenia bakterii coli i enterokoki w wodociągu publicznym Wistka, punkt poboru mieszkanie prywatne.
20-09-2019
Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w sprawie przekroczenia bakterii coli i enterokoki w wodociągu publicznym Wistka, punkt poboru mieszkanie prywatne.
19-09-2019
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
09-09-2019
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skrzyńsko.
24-06-2019
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
24-06-2019
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Opublikowany: 2019-04-16
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka .
16-04-2019
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy i Miasta Przysucha.

05-04-2019
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
15-01-2019
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skrzyńsko.
04-01-2019
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, informuje że w próbce wody pobranej w dniu 22.08.2018r. z wodociągu publicznego  Długa Brzezina, punkt poboru - Stacja Uzdatniania Wody w Długiej Brzezinie nie stwierdzono ponadnormatywnej liczby mikroorganizmów w 22oC /1 ml wody-wynik badania -5 j.t.k.
04-09-2018
Komunikat o jakości wody z dn. 10.08.2018 r. - WAŻNE!
Informacja o dopuszczeniu wody z wodociągu publicznego Przysucha do spożycia. W załączeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.
10-08-2018
Komunikat o jakości wiody z dn. 10.08.2018 r. - WAŻNE!
Informacja o dopuszczeniu wody z wodociągu publicznego Skrzyńsko do spożycia. W załączeniu komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.
10-08-2018
Komunikat o jakości wody z dn. 10.08.2018 r. WAZNE!
Informacja o dopuszczeniu wody z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka do spożycia. W załączeniu  pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.
10-08-2018
Komunikat o jakości wody z dn. 09.08.2018 r. WAŻNE!
Informacja o dopuszczeniu wody do spożycia z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka.
09-08-2018
Komunikat o jakości wody z dnia 07.08.2018r. WAŻNE!
Informuję mieszkańców miejscowości: Skrzyńsko, Zbożenna i Janików, że z dniem 07.08.2018 r. do odwołania, woda z wodociągu publicznego Skrzyńsko nadaje się do spożycia po przegotowaniu. W załączeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.
07-08-2018
Komunikat o jakości wody z dnia 06-08-2018r. WAŻNE !
Informuję mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha, że z dniem 06-08-2018r. do odwołania, woda z wodociągu publicznego w Kolonii Szczerbackiej oraz z wodociągu publicznego w  Przysusze nie nadaje sie do spożycia, W załaczeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.
07-08-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Długa Brzezina.
30-07-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
26-06-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skrzyńsko.
09-05-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
16-02-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skrzyńsko.
16-02-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysucha.
17-01-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skrzyńsko.
17-01-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

03-01-2018
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

21-09-2017
Informacja w sprawie promieniotwórczości wód przeznaczonych do spożycia

11-09-2017
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

05-09-2017
Ocena jakości wody

01-09-2017
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

01-09-2017
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

15-05-2017
Ogłoszenie Zarządzania Kryzysowego Gminy WAŻNE !
Informuję mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha, że z dniem 12-04-20017, woda z wodociągu publicznego w Przysusze nadaje sie do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.
W załaczeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.
12-04-2017
Ogłoszenie Zarządzania Kryzysowego Gminy WAŻNE !!!
Informuję mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha, że z dniem 10-04-20017 do odwołania, woda z wodociągu publicznego w Przysusze nadaje sie do picia wyłącznie po przegotowaniu, do pozostałych czynności bytowych woda z kranu może być używana bez ograniczeń.
W załaczeniu pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze.

10-04-2017
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2016 roku dla Gminy i Miasta Przysucha

06-04-2017
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia na II półrocze 2016r. dla Gminy i Miasta Przysucha

27-03-2017
Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia w monitoringu kontrolnym

22-03-2017
Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia w monitoringu kontrolnym

07-03-2017