polski angielski niemiecki
Czwartek, 08 lipca 2021 r. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację będzie można złożyć w prosty sposób przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Moduł deklaracji dostępny jest za pośrednictwem strony www.zone.gunb.gov.pl. Wypełnioną deklarację można również złożyć w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym. Na podstawie złożonej deklaracji papierowej upoważniony pracownik urzędu wprowadzi dane do elektronicznego systemu.
 
 
28-06-2021