polski angielski niemiecki
Czwartek, 08 lipca 2021 r. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Turystyka

Dobrze rozwinięta jest infrastruktura, miejsca noclegowe, zalew Topornia, lasy okalające Przysuchę, nieskażona przyroda gwarantują turystom udany wypoczynek. Przez tereny powiatu wiedze turystyczny, zielony, szlak pieszy im. księdza Jana Wiśniewskiego, który przybliża miejsca związane z działalnością duszpasterską i społeczną ks. Jana Wiśniewskiego, znanego monografia i regionalisty, oraz Oskara Kolberga (syna ziemi przysuskiej), znanego etnografa. Idąc szlakiem, można obejrzeć zabytki kultury polskiej i żydowskiej oraz ciekawą rzeźbę terenu z wychodniami skalnymi. Przez teren gminy przepływają dwie rzeki – Radomka i Wiązownica. W południowo – zachodniej części gminy położony jest duży kompleks leśny, zwany lasami przysuskimi. Znajduje się tutaj rezerwat przyrody „Puszcza u źródeł Radomki” o pow. 74,03 ha, utworzony w celu ochrony wielogatunkowych drzewostanów o charakterze naturalnym. Jest tu również wiele wąwozów, rozlewisk wodnych, źródlisk, przejść, pagórków oraz pozostałości po kopalni rudy. Warto wspomnieć o tym, że w Gródku Leśnym koło Przysuchy miało miejsce jedno z najciekawszych odkryć archeologicznych na ziemi radomskiej. Miejsce to już w VII w.n.e. pełniło rolę ośrodka kulturalnego. Znaleziono tu kilka tajemniczych kamieni, które zostały uznane za idole dawnych bóstw. Historia, zabytki, kultura oraz malownicze tereny przyrody czynią z miasteczka doskonały ośrodek turystyczny.

Zaplecze turystyczne

  • Ośrodek wypoczynkowy MARYSIEŃKA w Toporni
  • Ośrodek wypoczynkowy KROKODYL U JANA
  • Hotel i restauracja OSKAR w Przysusze
  • Hotel SIELANKA w Zbożennie
  • Dwór Zbożenna