polski angielski niemiecki
Czwartek, 08 lipca 2021 r. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
REGULAMIN XXXIII BIEGU “SZLAKIEM WALK HUBALCZYKÓW”

R E G U L A M I N

XXXIII BIEGU “SZLAKIEM WALK HUBALCZYKÓW”

    1. Cel:
•     68 ROCZNICA ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM,
•     POPULARYZACJA BIEGANIA WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ,
•     UCZCZENIE PAMIĘCI, DZIAŁAJĄCEGO NA TERENIE ZIEMI PRZYSUSKIEJ, MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. “HUBAL”,
•     POZNANIE PRZYSUCHY I JEJ OKOLIC.


    2. Termin, miejsce i organizator:
•     Bieg odbędzie się w dniu 11.05.2013 r. /sobota/ na trasie Skrzyńsko – Przysucha.
•     Organizatorem biegu jest Urząd Gminy i Miasta w Przysusze.
•     Weryfikacja odbędzie się w dniu 11 maja 2013 r. w budynku Publicznego Gimnazjum
 w Przysusze, ul. Warszawska 45, w godz. 830 - 915.

3. Uczestnictwo i zgłoszenia:
W biegu mogą wziąć udział wszyscy, którzy w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 7 MAJA br. prześlą zgłoszenia na adres: Przysuska Administracja Oświaty w Przysusze, 26-400 PRZYSUCHA, ul. Krakowska 35, faxem (0 48) 675 35 21,
(0 48) 675 21 06 lub e-mailem: pao@neostrada.pl, pao.przysucha@wp.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać z podaniem ilości startujących dziewcząt i chłopców
w poszczególnych kategoriach.
 Obowiązują:
- badania lekarskie uczestników biegu oraz dokument tożsamości /np. legitymacja szkolna/.
- strój sportowy.

Transport i wyżywienie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.

4. Grupy wiekowe i dystans:
                                                          CHŁOPCY       DZIEWCZĘTA
ROCZNIK 2002 i młodsi                      1,0 km        1,0 km
ROCZNIK 2001 -2000                          1,5 km        1,0 km
ROCZNIK 1999-1998- gimnazjum    1,5 km        1,0 km
ROCZNIK 1997 – gimnazjum             1,5 km        1,0 km   
ROCZNIK 1996 i starsi                        2,0 km        1,0 km


5.
Współzawodnictwo:
Współzawodnictwo indywidualne w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Współzawodnictwo drużynowe będzie prowadzone tylko wśród szkół podstawowych
i gimnazjalnych.
Na mecie punktacja przedstawiać się będzie następująco:
w każdej grupie wiekowej za I miejsce- 30 pkt, za II miejsce-29 pkt, itd., za XXX miejsce – 1 pkt.

6. Program ogólny biegu:
830 - 915   - weryfikacja drużyn w Publicznym Gimnazjum w Przysusze,
930 - uroczyste otwarcie biegu na boisku Publicznego Gimnazjum w Przysusze,
       9 50 - start zawodników rocznika 2002 i młodsze /dziewczęta – 1,0 km /,
      1000 - start zawodników rocznika 2002 i młodszych /chłopcy - 1,0 km /,
      1010 - start zawodników rocznika 2001-2000 /dziewczęta - 1,0 km/,
      1020 - start zawodników rocznika 1999-1998 /dziewczęta - 1,0 km /,
      1030 - start zawodników rocznika 1997 /dziewczęta - 1,0 km /,
      1040 - start zawodników rocznika 1996 i starsze /dziewczęta - 1,0 km /,
      1050 - start zawodników rocznika 2001-2000 /chłopcy 1,5 km /,
      1105 - start zawodników rocznika 1999-1998 /chłopcy - 1,5 km /,
      1120 - start zawodników rocznika 1997 /chłopcy - 1,5 km /,
      1135 - start zawodników rocznika 1996 i starszych /chłopcy – 2,0 km /.

       
     UWAGA: W/w godziny startu są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od sprawności przeprowadzania poszczególnych biegów.
    Ewentualne zmiany w godzinach startu zostaną podane  na bieżąco w dniu zawodów.


7. Sprawy finansowe i nagrody:
Przewidziano nagrody w każdej grupie wiekowej:
- rzeczowe dla pierwszych 3 miejsc,
- dyplomy dla pierwszych 6 miejsc.
Koszty związane z nagrodami rzeczowymi, radiofonizacją oraz inne koszty organizacyjne pokrywa Organizator.

8. Sprawy sędziowskie:
 Sędziego Głównego i sędziów wyznacza  Organizator.

9. Informacja o trasie:
        Trasa przebiegać będzie od miejscowości Skrzyńsko do miejscowości Przysucha /meta - boisko szkolne przy Publicznym Gimnazjum w Przysusze/. Nawierzchnia bitumiczna lub nieutwardzona gruntowa i bitumiczna. Teren równinny z niewielkimi wzniesieniami.

10. Inne sprawy:
    We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny. W przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu zawodnik może zostać wykluczony.
   
    U W A G A !
ZABRONIONE JEST UŻYWANIE PRZEZ ZAWODNIKÓW OBUWIA Z KOLCAMI!!!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XXXIII
BIEGU „SZLAKIEM WALK HUBALCZKÓW”

ORGANIZATOR

10-04-2013
Galeria
Szukaj w artykułach
Lipiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31